• หีบทองลายดอกจันทร์

  $20,000.00

 • หีบศพคริสต์ไม้สัก-ทรงแปดเหลี่ยม

  $10,000.00

 • หีบศพจำปา (สีเหลือง-แดง)

  $15,000.00

 • หีบศพผ้าตาดน้ำเงินเรียบครึ่งใบฐาน 3 ชั้น

  $10,000.00

 • หีบศพจำปาไม้สัก

  $15,000.00

 • หีบศพคริสต์-ทรงหกเหลี่ยม-ลายทอง

  $10,000.00

 • หีบศพธรรมดา

  $1,500.00

 • หีบศพผ้าตาดทองเรียบครึ่งใบฐาน 1 ชั้น

  $10,000.00

 • หีบศพเทพนมฐาน 1-3 ชั้น

  $4,000.00$10,000.00

 • หีบศพผ้าลูกไม้ครึ่งใบฐาน 2 ชั้น

  $10,000.00

 • หีบศพผ้าลูกไม้ครึ่งใบฐาน 3 ชั้น

  $10,000.00

 • หีบศพ-ลายดอกไม้

  $10,000.00

 • หีบศพบุผ้าตาดทองเรียบฐาน 3 ชั้น

  $18,000.00

 • หีบศพผ้าตาดทองเรียบครึ่งใบฐาน 3 ชั้น

  $12,000.00

 • หีบศพผ้าลูกไม้ครึ่งใบฐาน 1 ชั้น

  $10,000.00

 • หีบบุผ้าตาดทองย่น 3 ชั้น

  $25,000.00

 • หีบศพคริสต์ ขาว (ฝาชั้น-ขอบตรง)

  $10,000.00

 • หีบศพผ้าตาดทองเรียบครึ่งใบฐาน 2 ชั้น

  $11,000.00

 • หีบศพสติ๊กเกอร์มุกฐาน-3-ชั้น

  $13,000.00

 • หีบศพคริสต์ (หกเหลี่ยม)

  $18,000.00

 • หีบศพคริสต์สีไม้

  $10,000.00

 • หีบศพจำปา

  $15,000.00

 • หีบศพขอบเทพพนม

  $10,000.00